Et fagligt justitsmord?

Af Tony Olsen Pens. Overlæge Speciallæge i pædiatri  Fyring af overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet ved Gynækologisk –obstetrisk afdeling , Region Hovedstaden – Hvidovre. I længere tid har mange fulgt processen omkring May Olofssons faglige exit. Fra bortvisning fra arbejdspladsen i Hvidovre, via blokering af hendes planlagte deltagelse ved årsmøde på Hindsgavl konferencecenter til nu, hvor

Read more ›

Velkommen

Du fik en mail fra daspcan. Vi vil i den anledning gerne sige velkommen til jer der har meldt jer ind igen for 2013/14. Vi håber at flere professionelle vil følge opfordringen til at genindtræde i netværket. Er du psykolog, pædagog, læge, jordemoder, sygeplejerske, familieterapeut eller af anden faglig observans og arbejder med børn der har været udsat

Read more ›

daspcan – info april 2013

Information om daspcan – netværk for professionelle der møder omsorgssvigt. daspcan vil vi gerne informere om, at vi stadig arbejder på at fastholde fokus på de mange forhold hvoraf omsorgssvigt kan behandles og forebygges. Senest har vi fokuseret på barnets perspektiv i forhold til Forældreansvarsloven, og i den forbindelse været høringsberettiget. Der er planer om

Read more ›