Et fagligt justitsmord?

Af Tony Olsen Pens. Overlæge Speciallæge i pædiatri  Fyring af overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet ved Gynækologisk –obstetrisk afdeling , Region Hovedstaden – Hvidovre. I længere tid har mange fulgt processen omkring May Olofssons faglige exit. Fra bortvisning fra arbejdspladsen i Hvidovre, via blokering af hendes planlagte deltagelse ved årsmøde på Hindsgavl konferencecenter til nu, hvor

Read more ›

Breaking News fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser. Udgivet på Syddansk Universitetsforlag 2013. Publikationen blev introduceret ved et pressemøde i Moltkes Palæ d. 22.april 2013 med nedenstående hovedkonklusioner: Over en 10 års periode, korrigeret for ændringer i de kommunale udgiftsandele er udgifterne til anbringelse af børn og unge af samme størrelsesorden i peroden, og altså

Read more ›