daspcan – info april 2013

Information om daspcan – netværk for professionelle der møder omsorgssvigt.

  • daspcan vil vi gerne informere om, at vi stadig arbejder på at fastholde fokus på de mange forhold hvoraf omsorgssvigt kan behandles og forebygges.
  • Senest har vi fokuseret på barnets perspektiv i forhold til Forældreansvarsloven, og i den forbindelse været høringsberettiget.
  • Der er planer om at etablere Børnehuse i Danmark. Vi har belyst dette ved et tværfagligt møde, og du kan se præsentationen på vores hjemmeside.
  • Hjemmesiden har været under reetablering, og vi må erkende, at det er en lidt vanskeligere proces end vi havde forestillet os, men det lysner.
  • Vi arbejder med at fortsætte dialogen om Børnehuse.

Hvis du er medlem bedes du nu indbetale dit 2013 kontingent på 300 kr. til vores konto 1551 7021135.

Hvis du ønsker at blive medlem kan du kontakte os på medlem[snabelA]daspcan,dk