Et fagligt justitsmord?

Af Tony Olsen
Pens. Overlæge
Speciallæge i pædiatri 

Fyring af overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet ved Gynækologisk –obstetrisk afdeling , Region Hovedstaden – Hvidovre.

I længere tid har mange fulgt processen omkring May Olofssons faglige exit. Fra bortvisning fra arbejdspladsen i Hvidovre, via blokering af hendes planlagte deltagelse ved årsmøde på Hindsgavl konferencecenter til nu, hvor hun er blevet afskediget fra sin mangeårige arbejdsplads og indsatsområde.

Hendes indsats for forebyggelse af rusmiddelskader på børn kan ikke vurderes for højt. Gennem mere endte en menneskealder har hun arbejdet hårdt for denne sårbare gruppe børn og deres forældre. En indsats der blev ledsaget af et ikke mindre engagement i HIV-smittede forældre og deres børn.

Med årene fik denne indsats bevågenhed, og der blev allokeret et 3 cifret millionbeløb til etablering af lignende initiativer i landets øvrige regioner.

Sideløbende hermed har May været primus motor i etableringen af et Videncenter til opsamlig og videregivelse af erfaringer fra det iværksatte projekt og fra den internationale viden på området. May har tillige udviklet en tværsektoriel database, som på finansiering af TrygFonden nu er etableret på landsplan, og som udgør et vigtigt redskab for dokumentation og ny viden.

Vi der har kendt og arbejdet sammen med hende i mange år kan bevidne hendes uudtømmelige engagement, hvad enten det drejer sig om enkelte familier eller planlægning af konferencer med deltagelse fra den internationale fagkreds, hvor hendes viden og indsigt er højt estimeret.

På den baggrund forekommer det helt uvirkeligt at de hændelser, der er overgået hende, kan finde steduden massive protester fra politisk og faglig side. Nuvel. Dagens Medicin lancerede nyheden, som den blev præsenteret ved landsmødet på Hindsgavl af kollega fra Familieambulatoriet i Region Sjælland, og senere har Dagbladet Politiken beskrevet det uskønne sagsforløb. En blog i dagbladet Jyllandsposten har fulgt op.

De politiske reaktioner har været yderst beskedne, det bevilligede millionbeløb taget i betragtning. Regionsformanden har tillid til den aktuelle hospitalsledelse. Fra Folketinget høres alene oppositionens ordfører udtrykke ønske om nærmere indsigt.

Fra faglig side er der iværksat en indsamling af tilkendegivelser blandt specialiserede børnelæger med protest mod bortvisning og krav om genansættelse.

En langt større underskriftsindsamling har fundet sted på sitet www.skrivunder.net Omkring 1200 personer af vidt forskellig faglig observans gav deres protest til kende.

Alligevel er stilheden for stor efter en sådan detonation. Hvorfor? Man fik et praj ved at besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Gik man ind på www.sundhedsstyrelsen.dk og derefter søgte på ’ konferencer og rusmiddelskade’ dukkede der overraskende information frem.

Samtidig med hændelserne omkring fagets nestor, annonceredes en evalueringskonference d. 16.3.15, hvor COWI, som tidligere har været indover Familieambulatoriernes funktion, skulle slutevaluere. Mest bemærkelsesværdigt var dog, at der i et daglangt møde skulle fremføres præsentationer af indsatsen helt uden deltagelse af ekspertise fra Familieambulatoriet i Hvidovre og uden omtale af denne fundamentale model og dens grundlægger.

Det kunne selvfølgelig være en tilfældighed, at man heller ikke fandt Region Sjællands Familieambulatorium, som åbnede for sagens rette sammenhæng på Hindsgavl, på præsentations listen? Man anede et overordnet komplot, hvor myndigheder ud over Hvidovre Hospitalsledelse var indblandet. Andre fagligt kollegiale instanser, herunder den højeste sundhedsmyndighed, må have været aktive i processen.

Der foreligger et stort dokumentationsmateriale, som vil finde anvendelse i fagligt/politisk regi og måske kunne omgøre beslutningen. Eller ender en værdifuld indsats alligevel at slutte som:

Et fagligt justitsmord?

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>