Drengen der voksede op som hund

 

 

 

 

 

Bruce D. Perry og Maia Szalavitz:

Drengen der voksede op som hund.
Hans Reitzels Forlag, 2011.
303 sider.
Pris: 298,- kr. Køb bogen her

Titlen på denne bog kunne virke populistisk, men er en direkte oversættelse af den amerikanske udgave fra 2006 og dækker blot titlen på et af de beskrivende kapitler om de opvækstvilkår og deres konsekvenser som børn udsættes for. For alle kapitlerne gælder at der er knyttet omtale af det behandlingsmæssige forløb og det rationale, der skaber lindring og mulighed for personlig udvikling i disse meget alvorlige tilfælde af omsorgssvigt. Det er bevægende , selv for en professionel. Man magter kun at lade sig påvirke af én case daglig. Man føler sig fagligt mættet. Basis for bogen er Bruce Perrys mangeårige videnskabelige indsats for at kortlægge de hjernemæssige defekter, der tidligt i et forløb er resultat af understimulation og svigtende omsorg. Den giver et godt grundlag for forståelsen af de adfærds- og udviklingsmæssige konsekvenser, der rammer barnet. Samarbejdet med Maia Szalavitz har uden tvivl bidraget til varme og engagement i præsentationen af dette vanskelige stof, som her bliver tilgængeligt for alle der møder sager af denne karakter i deres virke. Susan Hart, der på fornemste vis og i flere publikationer har formidlet denne forskning ,har her skrevet forordet. Appendiks øger forståelsen, og for den professionelle foreligger alle relevante referencer indenfor bogens tilblivelsesperiode.

En stærkt anbefalelsesværdig bog.

Tony Olesen